Trung kế SIP – Dịch vụ thoại trên nền VoIP cho doanh nghiệp

 • Dịch vụ trung kế SIP là dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP 2.0 (Session Initiation Protocol).
  Dịch vụ trung kế SIP được chia làm 2 loại:
 • – Trung kế SIP đầu số cố định (1800, 1900, PSTN, IPPhone): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số 1800, 1900, PSTN, IPPhone với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng.
  – Trung kế SIP đầu số di động (09xxx/086xxx): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số di động với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng.

Email hỗ trợ dịch vụ: hotro_mobilesip@viettel.com.vn

Mô tả

Trung kế SIP – Dịch vụ thoại trên nền VoIP cho doanh nghiệp

 • Dịch vụ trung kế SIP là dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP 2.0 (Session Initiation Protocol).
  Dịch vụ trung kế SIP được chia làm 2 loại:
 • – Trung kế SIP đầu số cố định (1800, 1900, PSTN, IPPhone): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số 1800, 1900, PSTN, IPPhone với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng.
  – Trung kế SIP đầu số di động (09xxx/086xxx): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số di động với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng.

Email hỗ trợ dịch vụ: hotro_mobilesip@viettel.com.vn