GIỚI THIỆU
GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL SOLUTIONS

VỀ CHÚNG TÔI

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel chính thức công bố thành lập vào 15/10/2018, đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của Viettel tại giai đoạn thứ 4: Kinh doanh toàn cầu và 4.0. Tổng Công ty tập trung công nghệ mới, hiện đại, mang giải pháp công nghệ cho Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam và toàn cầu.Tổng Công ty mang một sứ mệnh lớn lao: Đồng hành cùng Chính phủ xây dựng thành công một “Chính phủ số”, hợp tác cùng các doanh nghiệp và người dân để giải quyết các vấn đề của xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người; vì một Việt Nam phát triển bền vững.Với vai trò là một trong những doanh nghiệp tiên phong về công nghệ; Viettel sẽ xây dựng các nền tảng công nghệ dùng chung như IoT, AI, BigData, Blockchain, Viettel Pay… để cộng đồng doanh nghiệp, đối tác sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới nhanh và đơn giản hơn, cung cấp cho tập khách hàng của mình.Viettel sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp cơ hội và thách thức của CMCN 4.0; từ đó giúp doanh nghiệp có lộ trình từng bước chuyển đổi sang doanh nghiệp 4.0, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy kinh doanh; góp phần phát triển nền kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

© Copyright 2020 Giải pháp Doanh nghiệp Viettel An Giang | All Rights Reserved